Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση βιβλίου καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση βιβλίου καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στόχος είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι της.

Η συμβολή όλων είναι καταλυτική, για το σημαντικό αυτό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή και αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου.

Διαβάστε το παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Phone: 2610 274047
Αράτου 21, Πάτρα