Σχετικά

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 11 ΠΑΤΡΑ - 2614007317 - 6932487070 - [email protected]

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 7 ΠΑΤΡΑ - 2610315346 - [email protected]

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 6 ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ - 2610521512 - 6979971506 - [email protected]

ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜ.: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΕΙΑΣ 26 ΠΑΤΡΑ -2610332682 - [email protected]

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΑΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΟΗΣ 7 ΠΑΤΡΑ - 2610274117 - 6945066612 - [email protected]

ΜΕΛΟΣ: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 149 - 2610361867 [email protected]

ΜΕΛΟΣ: ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ [email protected]

ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ 52-54 - 2610337436

ΜΕΛΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 224 - 2610425110

Καταστατικό Συλλόγου

Σκοπός

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα το σωματείο σκοπούς έχει :

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των ασχολουμένων με την Ζαχαροπλαστική με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Phone: 2610 274047
Αράτου 21, Πάτρα